PROMOTION &ACTIVITY

"est เริงร่ารับปีใหม่"

  • วันนี้เป็นต้นไป
  • Food Collection ชั้น 1 และ Food Park ชั้น 2
       "เริงร่ารับปีใหม่" วันนี้เมื่อซื้อ est ทุกรส พร้อมกระติกน้องสราญขนาด 67 ออนซ์ ราคาพิเศษ 55 บาท (จากปกติ 68 บาท) สินค้ามีจำนวนจำกัด  ที่ Food Collection ชั้น 1 และ Food Park ชั้น 2