PROMOTION &ACTIVITY

"Food Fest 2019"

  • 19 - 28 ม.ค. 62
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       พบกับมหกรรมอาหารและสินค้านานาชนิด "Food Fest 2019" เทศกาลความอร่อย อาหารไทย มุสลิม  ภายในงานพบสินค้าและกิจกรรมอีกมากมาย แล้วพบกันในวันที่ 19 - 28 ม.ค. 62 ชั้น 1 หน้าโลตัส

PHOTO GALLERY