PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระเทพปฏิภาณวาที

  • 21 ก.พ. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ตบะ”กับ พระเทพปฏิภาณวาที วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park


สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! : https://goo.gl/forms/Di77XoHhMvHLTKR12