PROMOTION &ACTIVITY

"นายอินทร์ ACTIVE KIDS"

  • 12 - 24 มี.ค. 62
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       12 - 24 มี.ค. 62 เอาใจคนรักในการอ่านกับกิจกรรม "นายอินทร์ ACTIVE KIDS" อ่าน เรียน เล่น กับโปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมในงาน โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษลด 10 - 20% พร้อมกิจกรรม Workshop เอาใจแฟนๆ ร้านนายอินทร์ไปเลย มาเจอกันที่ชั้น 1 หน้าโลตัส อยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY