PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต” ประจำเดือน เมษายน

  • 20 เม.ย. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต” เปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 20 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค