PROMOTION &ACTIVITY

"ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง"

  • 9 - 21 เม.ย. 62
  • ชั้น 1 ประตู G4 หน้าโลตัส
       สัมผัสกลิ่นอายของประเพณีล้านนาต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" และชมบรรยากาศตลาดเมืองเหนือ เดินเลือกชื้ออาหารล้านนา เครื่องจักสาน งานหัตถกรรม สินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ในวันที่ 9 - 21 เม.ย. นี้ ชั้น 1 ประตู G4 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY