PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม เก่าของพี่ใหม่ของหนู

  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 62
  • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม #เก่าของพี่ใหม่ของหนู

       เปิดรับบริจาค ชุดนักเรียน ,เสื้อผ้าสภาพดี, กระเป๋า, รองเท้า, อุปกรณ์การเรียน เพื่อแบ่งปันให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) หมู่ที่ 5 บ้านบางนางร้า ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้  – 31 พฤษภาคม 2562 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 035-801919 ต่อ 142, 130