PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร

  • 16 พ.ค. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “คุณค่าในตัวเรา” กับ พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุข จ.ตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษาคม 2562 และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : https://forms.gle/BqJ7bFCxULeBsjbe9