PROMOTION &ACTIVITY

"ครบเครื่องเรื่องอร่อย"

  • 21 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
  • ชั้น 1 ประตู G4
       พบกับมหกรรมอาหาร "ครบเครื่องเรื่องอร่อย" ภายในงานพบสินค้าและกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มตลอดงาน แล้วพบกันในวันที่ 21 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 ชั้น 1 ประตู G4

PHOTO GALLERY