PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาวิทยาลัย MUSIC CONTEST ครั้งที่ 12"

  • 18 ส.ค.62
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       ขอเชิญทุกท่านชมประกวดวงดนตรีสตริง "อยุธยาวิทยาลัย MUSIC CONTEST ครั้งที่ 12" ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกวงดนตรีเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้แก่นักเรียน ในวันที่ 18 ส.ค.62 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค