PROMOTION &ACTIVITY

"คิดถึงคนบนฟ้า"

  • 13 - 15 ต.ค. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ขอเชิญชมนิทรรศการ "คิดถึงคนบนฟ้า" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบให้ชาวไทยเพื่อให้ชาวไทยได้ตระหนัก เราจึงได้รวบรวมผลงานนิทรรศการที่เกี่ยวกับพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนถุงผ้า "คิดถึงคนบนฟ้า"ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีและวาดภาพ ในวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค