PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” ผู้ให้ได้มากกว่า 9 พฤศจิกายน 2562

  • 9 พ.ย. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” ผู้ให้ได้มากกว่า เพื่อเติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต ท่านใดที่สนใจร่วมบริจาค เตรียมร่างกายให้พร้อม ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค