PROMOTION &ACTIVITY

Wonder Children's Day

  • 7 - 19 ม.ค. 63
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       "Wonder Children's Day" ยกดินแดนแห่งสวนสนุกไว้ที่นี่!!..สัมผัสกับสไตล์ดินแดนมหัศจรรย์ พบกับสินค้าของกินของฝากมากมาย และการแสดงวงดุริยางค์ โบโซ่ มาสคอสวันด็ก ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 ม.ค. 63 นี้จร้าา

ที่ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY