PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

  • 16 ม.ค. 63
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!! กับ พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในงานยังสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี :
https://forms.gle/9q5fzu1Y3RFD1FgJ6