PROMOTION &ACTIVITY

ฉลองเทศกาลตรุษจีนรับปีหนูทอง สักการะ 3 พุทธมงคลจากประเทศจีน

  • 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       ฉลองเทศกาลตรุษจีนรับปีหนูทอง เชิญทุกท่านสักการะ 3 พุทธมงคลจากประเทศจีน พระอมิตาภพุทธเจ้า (ออนีทอฮุก) พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (เอี๊ยะซือฮุก) พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางมหาบุรุษ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และวันที่ 25 ม.ค. 63 เวลา 19.00 - 21.00 น. ชมโชว์ "มังกรทองลอยฟ้า นาจาระเบิดถ้ำ" การแสดงกายกรรมต่อตัว, สิงโตปักกิ่ง, สิงโตไต่ไม้สะพานมฤตยู, มังกรทองพันเสา จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง อยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY