PROMOTION &ACTIVITY

ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราว

  • วันนี้ – 12 เมษายน 2563
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอแจ้งอัพเดทร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราว ศูนย์การค้าฯ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11:00 - 20:00 น. ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลข 035-801-919

Food & Beverage

• Chester Grill’s ปิดให้บริการ 25 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• แจ่วฮ้อน ปิดให้บริการ 25 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• Texas chicken Thailand ปิดให้บริการ 27 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
• บาร์บิคิวพลาซ่า ปิดให้บริการ 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 63

ศูนย์อาหาร Food Collection

• สกายลักค์ ปิดให้บริการ 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• ฟาริดา อาหารอิสลาม ปิดให้บริการ 27 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• สเต็กกรุงเก่า ปิดให้บริการ 28 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• ผัดไท ป้าตา ปิดให้บริการ 28 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• ยำจี๊ดจ๊าด By คุณเปิ้ล ปิดให้บริการ 30 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• ต๋องหอยทอดกระทะร้อน ปิดให้บริการ 30 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• ตั๊กกระเพราถาดยักษ์ ปิดให้บริการ 30 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

ศูนย์อาหาร Food Park

• สกายลักค์ ปิดให้บริการ 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
• ยำ ยำ ปิดให้บริการ 27 มี.ค. – 12 เม.ย.63
• ตั๊กกระเพราถาดยักษ์ ปิดให้บริการ 30 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

Edutianment

• โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซินีเพล็กซ์  ปิดให้บริการ 17 มี.ค. – 30 เม.ย. 63
• โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ปิดให้บริการ 18 – 31 มี.ค. 63
• We By The Brain ปิดให้บริการ 18 – 31 มี.ค. 63
• Enconcept ปิดให้บริการ 18 – 31 มี.ค. 63
• BVG GYM (โรงเรียนเจริญลักษณ์) ปิดให้บริการ 18 – 31 มี.ค. 63
• Kuma Land ปิดให้บริการ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 63
• Kidzooona ปิดให้บริการ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 63
• Fun Pavilion ปิดให้บริการ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 63

Service

• นิยมหัตถเวช ปิดให้บริการ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 63
• ลุงเปียก นวดแผนไทย ปิดให้บริการ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 63
• ช่างสัก อโยธยา ปิดให้บริการ 24 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปิดให้บริการ 28 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

Fashion & Beauty

• Brilliance ปิดให้บริการ 17 - 31 มี.ค. 63
• Rabaysee (ระบายสี) ปิดให้บริการ 25 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
• Nanny Nail ปิดให้บริการ 25 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
• พลอยสวย เพชรใส ปิดให้บริการ 25 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
• บ้านทอง ปิดให้บริการ 26 - 30 มี.ค. 63
• ข้าวฟาง ปิดให้บริการ 26 - 31 มี.ค. 63
• Noon Fashion ปิดให้บริการ 27 มี.ค. – 5 เม.ย. 63
• Louis Morais ปิดให้บริการ 26 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

อื่นๆ

• Fitnow Fitness ปิดให้บริการ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 63
• City Arena  ปิดให้บริการ 24 มี.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง