PROMOTION &ACTIVITY

"Farmer Market"

  • วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563
  • ชั้น 1 ประตู G4 (Moshi Moshi)
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องการช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ภายในงานพบสินค้าเกษตรคุณภาพ อาทิ เมล่อน, ข้าวไรซ์เบอรี่, ผักสดผลไม้, ของหวาน, ปลาย่างสุวรรณมัจฉา, มะพร้าวกะทิ, น้ำผลไม้แปรรูป โดยศูนย์การค้าฯ เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงาน Farmer Market ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 ที่ชั้น 1 ประตู G4 (Moshi Moshi) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


PHOTO GALLERY