PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา)

  • 17 ก.ย. 63
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" ฟังการบรรยายธรรม..ฟรี!! ในหัวข้อ "ออกกำลังใจด้วยธรรมะอารมณ์ดี" บรรยายโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา) และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116

สำรองที่นั่งออนไลน์ : https://forms.gle/fg918d2PuqfVUm1x9