PROMOTION &ACTIVITY

ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน "ชีวิตเปี่ยมสุข"

  • 21 ม.ค. 64
  • ชั้น 2 หน้าโรบินสัน
       อยุธยาซิตี้พาร์ค ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุข  ในวันพฤหัสบดีที่  21 มกราคม 2564 ออกไปก่อน  เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งการจัดงานให้ทราบอีกครั้ง  ใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้

       *** ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้ายังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์รักษาพยาบาล และอื่นๆ สำหรับผู้ป่วย HIV, เด็กกำพร้า รับบริจาคสิ่งของถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

#จุดรับบริจาค ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์