PROMOTION &ACTIVITY

“สงกรานต์มหามงคล”

  • 1 - 19 เม.ย. 64
  • ชั้น 1 หน้าร้านโมชิ โมชิ (ฝั่งโลตัส)
       ร่วมสรงน้ำพระในงาน “สงกรานต์มหามงคล” ขอพร โชคดี มั่งคั่ง มั่งมี ร่ำรวย ได้อัญเชิญรูปหล่อพระเกจิวัดดัง เพื่อให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ได้สรงน้ำพระเสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่บริเวณชั้น ๑ หน้าร้านโมชิ โมชิ (ฝั่งโลตัส) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
  • หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ (ขอพร โชคลาภ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ)
  • หลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา (ขอพร มั่งคั่ง มั่งมี ร่ำรวย)
  • หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ขอพร เพิ่มพูน เพิ่มทรัพย์)
  • หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ขอพร เพิ่มพูน เพิ่มโชค)

PHOTO GALLERY