PROMOTION &ACTIVITY

“ก้อนหินอธิษฐาน”

  • วันนี้ - 13 พ.ค. 64
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปจาก “ก้อนหินอธิษฐาน” เพื่อบรรเทาวิบากกรรม แก้วิกฤตชีวิต เสริมความสำเร็จสามารถรับก้อนหินเพื่ออธิษฐาน ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2564
ได้ที่ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คPHOTO GALLERY