PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข

  • 17 ส.ค. 60
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
17 ส.ค. 60 ขอเชิญร่วมสวดมนต์, นั่งสมาธิ รับฟังการบรรยายธรรมเพื่อค้นหาแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตกับ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล (พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิต) วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี และร่วมออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพที่ดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี!.... โทร. 035-801919 ต่อ 116,127