PROMOTION &ACTIVITY

“OTOP แม่ฮ่องสอน”

  • 16 - 20 ส.ค. 60
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
16 - 20 ส.ค. 60 ขอเชิญ เลือกซื้อของขวัญ ของฝาก จากเมืองหมอกสามฤดู ในงาน “OTOP แม่ฮ่องสอน” พบสินค้า OTOP ขึ้นชื่อ, สินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ, ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน, เครื่องแต่งกาย, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อาหาร – เครื่องดื่มหลากหลาย และกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY