PROMOTION &ACTIVITY

“การประกวด วงดนตรีสตริง”

  • 19 ส.ค. 60
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
19 ส.ค. 60 ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ในกิจกรรม “การประกวด วงดนตรีสตริง” รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เวลา 12.00 น. พร้อมสนุกสนานกับวงดนตรี ที่มาร่วมสร้างสีสัน จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง