PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข

  • 16 พ.ย. 60
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
16 พ.ย. 60 นี้ ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังการบรรยายธรรมเพื่อค้นหาแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตกับ หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ พร้อมร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ช่วยในการฝึกความคิดและสมาธิ ก่อนรับฟังบรรยายธรรม พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันที่ 16 พ.ย. 60 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี!.... โทร. 035-801919 ต่อ 116,127

**สำรองที่นั่งฟรี!! https://goo.gl/forms/wCOUrO52nZfzxCjs2