PROMOTION &ACTIVITY

"มือถือเก่าไป อาคารผู้ป่วยใหม่มา"

  • วันนี้ - 7 ธ.ค. 60
  • ชั้น 1 Food Collection และ ชั้น 2 โซน IT Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ กับโครงการ “มือถือเก่าไป อาคารผู้ป่วยใหม่มา” โดยรายได้จากการรีไซเคิลทั้งหมดมอบให้กับ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา, มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 ธ.ค. 60 บริเวณ ชั้น 1 Food Collection และ ชั้น 2 โซน IT Park