PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ

  • 18 ม.ค. 61
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้...ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม กับพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วย อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น) และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 “The Hall” Convention Center สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ฟรี!!! .. https://goo.gl/forms/zWyAMuFIfugIni7l1 หรือโทร. 035-801919 ต่อ 116,127