PROMOTION &ACTIVITY

ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “กม”

  • 17 - 18 มี.ค. 61
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรมขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย  หมวดอักษร “กม”  ซึ่งป้ายทะเบียนหมวดนี้มีความหมาย เป็นมงคลคือ การงานก้าวหน้า การค้ามั่งคง เริ่มประมูลวันที่ 17 -18 มี.ค. 61 บริเวณ ชั้น 2  “The Hall” Convention Center