PROMOTION &ACTIVITY

“นัดพบแรงงาน”

  • 13 มี.ค. 61
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ภายในงานพบสถานประกอบการชั้นนำกว่า 50 บริษัท ตำแหน่งงานกว่า 2,500 อัตรา ยังมีการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เพียงเตรียมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 1 นิ้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป  บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center

PHOTO GALLERY