PROMOTION &ACTIVITY

"MahasamutTreasure Hunt & Family Carnival 2018"

  • 18 - 28 พ.ค. 61
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       18 - 28 พ.ค. 61 นี้ ชวนน้องๆมาผจญภัยในกิจกรรม "MahasamutTreasure Hunt & Family Carnival 2018" ตื่นตากับพี่ปลาวาฬบลูด้า และ เหล่าสัตว์ทะเลน่ารักอีกมากมาย ให้น้องๆได้เพลิดเพลิน พร้อมขบวนสินค้าและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อน้องๆ และครอบครัว

ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์



เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร

- บัตร MAHASAMUT TREASURE HUNT บัตรราคา 80 บาท

- เพียงซื้อ cash card 100.- แบบไม่แลกคืน ที่ชั้น 1 (Food Collection) ชั้น 2 (Food Park)
รับฟรีบัตรกิจกรรม MAHASAMUT TREASURE HUNT 1 ใบ ผจญภัยกับพี่ปลาวาฬบลูด้าและเหล่าสัตว์ทะเลสุดน่ารัก

บัตรมีจำนวนจำกัด!


*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 4 – 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 130 cm.

ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





PHOTO GALLERY