PROMOTION &ACTIVITY

"ศึกรามเกียรติ์"

  • 30 พ.ค. - 11 มิ.ย. 61
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       30 พ.ค. - 11 มิ.ย. มาพบกับกิจกรรม "ศึกรามเกียรติ์" ชม ชิม ช้อป พร้อมสินค้าในแบบไทยๆ ท่ามกลางสงครามกรุงอโยธยาและกรงลงกา พร้อมตัวละครในวรรณคดี ที่จำลองกันมาให้สัมผัสกับอย่างใกล้ชิด แล้วพบกันที่ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์

PHOTO GALLERY