PROMOTION &ACTIVITY

“แฟรนไชส์สร้างอาชีพ”

  • 9 – 12 ส.ค. 61
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ชวนคนอยากมีอาชีพเสริม อยากเริ่มธุรกิจส่วนตัว หาไอเดียเริ่มต้นธุรกิจ นำธุรกิจแฟรนไชส์ 50 แบรนด์ชั้นนำและธุรกิจน่าลงทุนมากมาย มาออกบูธ ในงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางในการยกระดับผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ตามโยบายรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 9 – 12 ส.ค. 61 ที่ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค