PROMOTION &ACTIVITY

“การประกวดวงดนตรีสตริง ปี 2561”

  • 19 ส.ค. 61
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญทุกท่านชมประกวดวงดนตรีสตริง ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกวงดนตรีเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้แก่นักเรียน ในวันที่ 19 ส.ค.61 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค