PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฒโณ

  • 20 ก.ย.61
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "ลูกโซ่ชีวิต ลิขิตชะตา" สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127


สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! : https://goo.gl/forms/RaisHMbr7FsEj9DE3