PROMOTION &ACTIVITY

"ประกวดปลาคาร์ฟ"

 • 20 - 23 ก.ย. 61
 • ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
       20 - 23 ก.ย. 61 มาพบกับงาน "ประกวดปลาคาร์ฟ" ภายในงาน มีการจัดแสดงปลาสวยงามมากกว่า 15 สายพันธุ์ และจำหน่ายของที่ระลึก ณ ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สายพันธุ์ปลา
 • KOHAKU (โคฮากุ)
 • TAISHO SANSHOKU (โทโซ ซันโซกุ)
 • UTSURIMONO (อุสซุริโมโน)
 • TANCHO (ตันโจ) KOROMO (โกโรโมะ)
 • GOSHIKI (โงวชิกิ)
 • HIKARI UTSURIMONO (ฮิการิ โมโยโมโน)
 • KAWARIMONO (คาวาริโมโน)
 • ASAKI (อาซากิ)
 • SHUSUI (ซูซุย)
 • HIKARI MUJIMONO (ฮิการิ มูจิโมโน)
 • BEKKO (เบคโกะ)