PROMOTION &ACTIVITY

"อิ่มกับทรู" รับเงินคืนเต็มจำนวนสูงสุดไม่เกิน 20.-

  • 1-30 ก.ย. 61
  • Food Collection ชั้น 1 และ Fook Park ชั้น 2
       "อิ่มกับทรู" เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่าน TRUEMoney Wallet รับเงินคืนเต็มจำนวนสูงสุดไม่เกิน 20.-  ที่ Food Collection ชั้น 1 และ Fook Park ชั้น 2


*จำกัด 1,500 สิทธิ์ตลอดโครงการ หรือ 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน