PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ หลวงพ่อ วิโมกข์ เมธิโน

  • 18 ต.ค. 61
  • ชั้น 2 หน้า "The Hall" Convention Center
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับ หลวงพ่อ วิโมกข์ เมธิโน วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "มองตน เห็นตน" สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ชั้น 2 หน้า "The Hall" Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! : https://goo.gl/forms/VXt0LNBb8aiRxPVA2