PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระธรรมปริยัติมุนี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

  • 15 พ.ย. 61
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับพระธรรมปริยัติมุนี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "บรมธรรม 4 ประการ ธรรมะที่ควรศึกษา" สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127


สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! : https://goo.gl/forms/XokyjmqTHLipuyfk2