PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

  • 20 ธ.ค. 61
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตลอดปี 2562" สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : 
https://goo.gl/forms/GWHhNZbb02h0OFAU2