PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

  • 14 ธ.ค. 61
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ใช้เงินทุนการก่อสร้างกว่า 1,300 ล้านบาท โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีและท่านเป็นประธานการก่อสร้างอาคารฯอีกด้วย (สามารถร่วมทำบุญได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร คุณสมาภรณ์ 081-851-2308, คุณสุพฤกษา 061-569-1932, 035-801-919 ต่อ 110, 116, 127