PROMOTION &ACTIVITY

บำบัดกาย คลายโรค ด้วยศาสตร์แห่ง “มณีเวช”

  • 4 พฤษภาคม 2560
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุทิน ครองอภิรดี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม บำบัดกาย คลายโรค ด้วยความมหัศจรรย์ของศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย “มณีเวช” ที่ช่วยสร้างสมดุลจัดการและแก้ไขโครงสร้างของกระดูก ทุกส่วนของร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าตอบรับเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY