PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ผ่านโครงการนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

  • 20 ตุลาคม 2560
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
        ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และด้วยความอาลัยยิ่งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” จัดแสดงนิทรรศการ “๙ โครงการในพระราชดำริ”, นิทรรศการ “๙ คำสอนของพ่อ” และภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ จำนวน ๖๐ ภาพ โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงโขนพร้อมบทกลอนชุด “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” จากคณะนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, การฉายวิดีทัศน์ละครสั้นและวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ และการร้องเพลงประสานเสียงของพนักงาน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กับบทเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน”
        นอกจากนี้ ยังได้จัดซุ้มดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดี บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ถนนสายเอเชีย และบริเวณ Sculpture ลานจอดรถด้านหลัง (ฝั่งดิจิตอลปาร์ค) โดยมี นายณรงค์  ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอโยธยา  ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมในพิธี
นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณอีเว้นท์พาร์ค ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY