PROMOTION &ACTIVITY

"นัดพบแรงงาน" ประจำเดือน พฤศจิการยน

  • 14 พฤศจิกายน 2560
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  ประจำเดือน พฤศจิกายน เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวน 50 บริษัท อาทิ บ. ในกลุ่ม ปตท., บ. โอสถสภา, บ. ไทยเบฟเวอเรจและอีกหลายบริษัท กับตำแหน่งงานกว่า 1,500 อัตรา ที่บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

PHOTO GALLERY