PROMOTION &ACTIVITY

เจ้าของตำแหน่ง "Miss Grand Ayutthaya 2018"

  • 5 พฤษภาคม 2561
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา และกรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา มาร่วมชมการประกวดและกรรมการตัดสินมีทั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตัวแทนสื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความงาม และการแสดงมาร่วมตัดสิน
       เจ้าของตำแหน่ง "Miss Grand Ayutthaya 2018"  ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 11 น.ส. ชนิกานต์ ลำเจียก (มีน) อายุ 19 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2.น.ส. ศรีสวรรค์ สุขีวัต (พลอย) อายุ 22 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 7. น.ส. ปภทพร ศิริรักษ์นภา (มุก) อายุ 22 ปี โดยน้องมีน น.ส. ชนิกานต์ ลำเจียก ผู้คว้าตำแหน่ง "Miss Grand Ayutthaya 2018" จะได้เป็นตัวแทนของสาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเข้าสู่การประกวด “MISS GRAND THAILAND ต่อไป

PHOTO GALLERY