PROMOTION &ACTIVITY

"สมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3"

  • 28 - 29 มิ.ย. 65
  • ชั้น 2 “The Hall”
       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ องค์กรเครือข่ายทางสังคม จัดงาน "สมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3" ภายใต้แนวคิด "3 ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : อยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม" ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชม แชร์ เชื่อมประสบการณ์ ในรูปแบบ HYBRID ONLINE
  • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พิธีมอบรางวัลบุคคล / องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
  • รับฟัง บรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนมติสมัชชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
  • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวที "3 ปีชาวอยุธยา ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม"
  • รับชมนิทรรศการ ผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมและองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่าย 9 เครือข่าย การแสดงสินค้าและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 40 บูธ
  • Hall of Fame ผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ฯลฯ