PROMOTION &ACTIVITY

"Fantastic Balloon Carnival"

  • วันนี้ - 24 พ.ย. 65
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       ช้อปเพลิน เดินชิล "Fantastic Balloon Carnival" ช้อปกับสินค้าแฟชั่นช้อปจุใจ หลากหลายสินค้าโดนใจ และอาหาร เครื่องดื่มจากร้านดัง อีกมากมาย

วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2565 บริเวณ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY