PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

  • 18 เม.ย. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “รู้เท่าทันทุกข์”กับ พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park


สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : https://goo.gl/forms/RbSaUkWyyVSCFOzw2