PROMOTION &ACTIVITY

 • 16 กันยายน 2563
 • ไอ.ซี.ซี. ร่วมกับ อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบนมพร้อมดื่ม ให้น้องๆในอยุธยา

  ไอ.ซี.ซี. ร่วมกับ อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบนมพร้อมดื่ม ให้น้องๆในอยุธยา คุณนลินภัสร์ นิตินันท์คฑาวุธ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกส่วนสำนักงานภูมิภาค – นครสวรรค์ ฝ่ายบริหารการขาย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบนมถั่วเหลืองมารูซัน ให้แก่โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง), คุณอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนน้องๆ นักเรียนร่วมรับมอบนมจำนวน 1,000 กล่อง ในงาน “Thailand Best Fair” ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 14 กันยายน 2563
 • การแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 โดยมีคุณวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณลิปิกร ภูวพัฒนดล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

 • 13 กันยายน 2563
 • รับเกียรติบัตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณสมาภรณ์ ครุฑธา ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม “150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก” โดยมี คุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อัญเชิญเกียรติบัตร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

 • 5 กันยายน 2563
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด Ayutthaya Sports Tourism 2020

  นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีการแข่งขันกีฬาเทควันโดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด (Ayutthaya Sports Tourism 2020) มีนักกีฬาจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 420 คน ในประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) และท่ารำ (พุมเซ่) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 3 กันยายน 2563
 • “พระนครศรีอยุธยาภูมิปัญญาศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

  นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมชมงาน “พระนครศรีอยุธยาภูมิปัญญาศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานจัดร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมด้านเกษตรแปรรูป หัตถกรรม สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว สินค้าศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกิจกรรมอีกมากมาย ระหว่างวันนี้  3-7 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 3 กันยายน 2563
 • พิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2020"

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2020" นำโดย ดร.วิชิต ชี้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมวยไทยและกระบี่กระบอง ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาแห่งชาติ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธี ชั้น ๒ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 20 สิงหาคม 2563
 • "ชีวิตเปี่ยมสุข" ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" นิมนต์ "ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปัญโญ" เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะสร้างกำลังใจหลังโควิด-19 รูปแบบ New Normal" เพื่อเป็นธรรมานุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชน ให้มีพลังแรงใจ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19

 • 15 สิงหาคม 2563
 • “มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 2020”

  กองประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดการประกวด “มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 2020” รอบตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสาวงาม สวยมั่น ฉลาด ทันสมัย เป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี สู่การประกวดเวที “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020”