PROMOTION &ACTIVITY

 • 1 สิงหาคม 2560
 • น้อมเกล้าฯ พระมหากรุณาธิคุณ

  คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมงานวันน้อมเกล้าฯ และการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกรุณารับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณารับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

 • 27-31 กรกฎาคม 2560
 • "ANGTHONG OTOP WISDOM 2017"

  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ANGTHONG OTOP WISDOM 2017" พร้อมด้วย นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิด บริเวณ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

 • 28-30 กรกฎาคม 2560
 • "มหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค,หัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้จัดงาน ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆนี้

 • 20 กรกฎาคาม 2560
 • “ชีวิตเปี่ยมสุข”

  เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  ภายในงานมีการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, ออกกำลังกาย, เพื่อสุขภาพที่ดี และรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อค้นหาแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตกับ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต วัดรวกบางบำหรุ กรุงเทพฯ พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรร่วมรับฟังจำนวนมาก

 • 18 กรกฎาคม 2560
 • "นัดพบแรงงาน"

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวน 41 บริษัท อาทิ บ. ในกลุ่ม ปตท., บ. โอสถสภา, บ. ไทยเบฟเวอเรจและอีกหลายบริษัท กับตำแหน่งงานกว่า 1,500 อัตรา ที่บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 • 14-18 กรกฎาคม 2560
 • "มหกรรม OTOP ภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน"

  นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอุทัย ทองเดช พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี, นางสาวปราณี ภารังกลู พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรม OTOP ภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน" ครั้งที่ 3 บริเวณ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

 • 13-16 กรกฎาคม 2560
 • "เพชรสมุทรคีรี วิถีไทยประชารัฐ "

  นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง, นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และนายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรีให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน ท่องเที่ยวไทยสุดเก๋ไก๋ สไตล์วิถีไทย "เพชรสมุทรคีรี วิถีไทยประชารัฐ " บริเวณ ชั้น 1 Even Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

 • 14 กรกฎาคม 2560
 • "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก"

  ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์พยากรน้ําบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่การศึกษา "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก" โดยมี นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายบรรจง พรมจันทร์ ประธานกรรมการตรวจรับงาน, ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล, ผู้แทนส่วนราชการระดับเขต/ภาค/จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฟังการประชุมจำนวนมาก ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 9 กรกฎาคม 2560
 • “โครงการใจฟ้า”

  พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ได้มาให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาครอบครัวและสังคม พร้อมชมการแสดงดนตรีสด วง “ใจฟ้า” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของโครงการฯ  ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 และได้เดินทางมาบิณฑบาต ที่ชั้น 1 หน้าร้านไดโซะ ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่าประชาชนเป็นจำนวนมาก