PROMOTION &ACTIVITY

 • 17 กันยายน 2559
 • ฉลองครบรอบ 1 ปี เดอร์มาทิส คลินิก

  คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิง วฤณดา จิรพุตธิวัต กรรมการผู้บริหารเดอร์มาทิสคลินิก ในโอกาสงาน “ฉลองครบรอบ 1 ปี เดอร์มาทิส

 • 15 กันยายน 2559
 • “ธรรมอันเป็นที่พึ่งทั้งภพนี้และภพหน้า”

  พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “ธรรมอันเป็นที่พึ่งทั้งภพนี้และภพหน้า” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้ความรู้แก่เหล่ากัลยาณมิตร ในการใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่อเป็นบุญกุศลทั้งในภพนี้และภพหน้า โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรร่วมรับฟังจำนวนมาก

 • 13 กันยายน 2559
 • นัดพบแรงงาน @อยุธยาซิตี้พาร์ค

  เมื่อเร็วๆนี้ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ กว่า 49 บริษัท ตำแหน่งงานกว่า 1,500 อัตรา ที่บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 • 11 กันยายน 2559
 • “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559”

  นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประธาน) พร้อมด้วยผู้บริหารทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยพันตำรวจโทสมศักดิ์ แววพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1, นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ร้อยตรีฐกรณ์ พงษ์พันธุ์ ประสานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางปราณี ด่านชัยโรจน์

 • 6 กันยายน 2559
 • แถลงข่าว “ศึกอยุธยาซิตี้พาร์ค ยอดมวยโลก WBA”

  คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พลเอกวันชัย นิลเขียว ประธานที่ปรึกษา บริษัท เพชรยินดี บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น จำกัด, คุณปิยะรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน บริษัท เพชรยินดี บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น จำกัด และดร.สมพล

 • 10 กันยายน 2559
 • เคณศ จตุรถี

  เมื่อเร็วๆนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายสุชน ภัยธิราช นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค ได้เข้าร่วมพิธีบูชาพระพิฆเนศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระพิฆเนศ ในเทศกาลคเณศจตุรถี โดยมี SWAMI ANAND MAHARAJ จากประเทศอินเดีย ผู้นำด้านจิตวิทยาอันดับ 1 ของโลก เป็นผู้นำการทำพิธี โดย

 • 6 กันยายน 2559
 • อบรมความปลอดภัย

  เมื่อเร็วๆนี้ อยุธยาซิตี้พาร์ค ได้จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย อาจารย์ ดวงรุ่ง มงคลหมู่ ที่ ชั้น 2 “The Hall” Convention Center

 • 8 กันยายน 2559
 • ครบรอบ 2 ปี ศูนย์ดำรงธรรม

  นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายสุชน ภัยธิราช นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา, นายปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการอยุธยาซิตี้พาร์ค และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ร่วมในพิธี

 • 25 – 27 สิงหาคม 2559
 • มหกรรมนันทนาการอาเซียน "Colors Of ASEAN"

  เมื่อเร็วๆนี้ กรมพลศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมนันทนาการอาเซียน "Colors Of ASEAN"  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณดาราณี ลิขิตวรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการ, พ.ต.ต.ศรุต ระยานนท์ ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณอิสระพงษ์ แทนศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง

 • 18 สิงหาคม 2559
 • ทำจิตใจให้ผ่องใส...วันเข้าพรรษา

  ดร.พระมหาบวรวิทย์ รัตนโชโต วัดรวกบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “เข้าพรรษาแล้วได้อะไร” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้ความรู้ความเป็นมาของประเพณีเข้าพรรษาแก่เหล่ากัลยาณมิตร จึงได้รู้ว่าเทศกาลเข้าพรรษาคือการที่ พุทธศาสนิกชนชาว