PROMOTION &ACTIVITY

 • 22 ธันวาคม 2559
 • แถลงข่าวการประกวด Miss Grand Ayutthaya 2017

  บรรยากาศงานแถลงข่าวการประกวด Miss Grand Ayutthaya 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายก

 • 15 ธันวาคม 2559
 • ชีวิตเปี่ยมสุข

  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “เจอทุกข์ พบธรรม”  ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ให้แก่เหล่ากัลยาณมิตรเมื่อเจอทุกข์ควรทำอย่างไร และแก้ไขให้ทุกข์นั้นเบาบางลงอย่างไร เพราะเมื่อเรารู้จักทุกข์ ก็จะทำให้เราเข้าใจทุกข์ และพ้นจาก

 • 15 ธันวาคม 2559
 • ทำบุญถวาย ร.9

  เมื่อเร็วๆ นี้ อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธี “ทำบุญเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค, พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา,

 • 17 ธันวาคม 2559
 • การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

  เมื่อเร็วๆนี้ การกีฬาแห่งประแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 กีฬาเพาะกาย และ

 • 13 ธันวาคม 2559
 • นัดพบแรงงาน

  เมื่อเร็วๆนี้ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวนกว่า 50 อาทิ บริษัท นิเด็คอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกั

 • 9 ธันวาคม 2559
 • เปิดงาน OTOP ภูมิภาค

  กรมพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน งาน “OTOP ภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีเปิด โดยมี ว่าที่ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 • 5 ธันวาคม 2559
 • ทำดีเพื่อพ่อ

  เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้ม!!! กับกิจกรรม  “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางศิริวรรณ ประสงค์ รองนายกเหล่า

 • 2 - 4 ธันวาคม 2559
 • SMEs Ayutthaya

  เสร็จสิ้นไปอย่างสวยงาม...สำหรับงาน “The Opening Ayutthaya SMEs 2016” ภายใต้สโลแกน “รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด  ภายในงานได้มีการร่วมลงนาม MOU

 • 2 ธันวาคม 2559
 • OTOP เมืองลับแล

  จังหวัดอุตรดิตถ์ และกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “โอทอปอุตรดิตถ์ ภูมิปัญญาแห่งเมืองลับแล”   ได้รับเกียรติจาก นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายสันติ เที่ยงธรรม

 • 30 พฤศจิกายน 2559
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค "ปันน้ำใจ สู่สังคม"

  เมื่อเร็วๆ นี้ อยุธยาซิตี้พาร์ค "ปันน้ำใจ สู่สังคม" ร่วมสบับสนุนบริการน้ำดื่มฟรี...กับกิจกรรม "รวมพลังสามัคคี 3 ศาสนา ร่วมจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการแปรอักษรแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม,