PROMOTION &ACTIVITY

 • 3 สิงหาคม 2562
 • "คอนเสิร์ตรวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติครั้งที่ 12"

  "คอนเสิร์ตรวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติครั้งที่ 12" พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ, ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานจัดงาน, คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และประธานร่วมจัดงาน, คุณเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 20 กรกฎาคม 2562
 • พิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการแข่งขันคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2019" นำโดย ดร.วิชิต ชี้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมวยไทยและกระบี่กระบอง ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาแห่งชาติ

 • 19 กรกฎาคม 2562
 • "Thai MICE Connect" สัญจรอยุธยา

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau : TCEB) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมไมซ์ "Thai MICE Connect" เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ และพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์ ในรูปแบบ MICE - Marketplace ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ตรงกับความต้องการ และเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยในภูมิภาคเป้าหมาย โดยมี คุณสรินพร จิวานันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวโร ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

 • 16 กรกฎาคม 2562
 • "คณะ Chicago เยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค"

  "คณะ Chicago เยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค"

  คุณปพน - คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ให้การต้อนรับคณะ Chicago Association of REALTORS Global Real Estate Council กว่า 30 ท่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การค้าฯ และชมสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมรับประทานอาหาร-ขนมไทย ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 25 มิถุนายน 2562
 • “อยุธยาซิตี้พาร์คปันน้ำใจมอบให้น้อง โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)”

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องทำน้ำเย็น ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม จาก Swensen's และโดนัท จาก Mister Donut มาแบ่งปันให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) หมู่ที่ 5 บ้านบางนางร้า ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรม "เก่าของพี่ใหม่ของหนู" ตามโครงการ "อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา