PROMOTION &ACTIVITY

 • 17 พฤศจิกายน 2559
 • “หนึ่ง – ก้าว – หนึ่ง”

  พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาสวาส ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “หนึ่ง – ก้าว – หนึ่ง” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้ความรู้แก่เหล่ากัลยาณมิตร ให้รู้ถึงการ เกิด..แก่..เจ็บ..ตาย ของชีวิต และได้พูดถึงพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระ

 • 11 พฤศจิกายน 2559
 • แสงเทียนแห่งความอาลัย

  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, นางปราณี ด่านชั

 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • มอบรายได้ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2559

  คุณปพน  ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ามอบรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภ

 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • “สานพลัง น้ำใจไทย ช่วยชาวนา”

  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโครงการ “สานพลัง น้ำใจไทย ช่วยชาวนา” เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถนำข้าวสาร อาทิ ข้าวหอมมะลิ,  ข้าวเสาไห้, ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอรี่  ม

 • 8 พฤศจิกายน 2559
 • นัดพบแรงงาน@อยุธยาซิตี้พาร์ค

  เมื่อเร็วๆนี้ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวน 52 บริษัท อาทิ บริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษั

 • 20 ตุลาคม 2559
 • พระพยอมแนะใช้ธรรมะอย่างมีสติ

  พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโน) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี  ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “อาลัยได้ ต้องไม่อาวรณ์ให้เจตนารมณ์ปณิภาณพระองค์หายไป” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้เหล่ากัลยาณมิตรได้ใช้หลักธรรมในการควบคุมสติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ทั้งยังสอนให้เหล่ากัลยาณมิตรสานสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงสร้างเอาไว้ให้สำเร็จตามพระประสงค์ ทั้งนี้เหล่า

 • 18 ตุลาคม 2559
 • ถวายอาลัย

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์กรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • 11 ตุลาคม 2559
 • นัดพบแรงงาน

  เมื่อเร็วๆนี้ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ กว่า 49 บริษัท ตำแหน่งงานกว่า 1,500 อัตรา ที่บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 • 6 ตุลาคม 2559
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค ซ้อมอพยพหนีไฟ

  อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอัคคีภัยภายในศูนย์การค้าให้แก่ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และพนักงานร้านค้า  พร้อมทั้งสาธิตการใช้ใช้อุปรกรณ์ดับเพลิง, ถังดับเพลิงให้ถูกวิธี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประทีป ฉากภาพ รองปลัด