PROMOTION &ACTIVITY

 • 20 เมษายน 2562
 • การแข่งขันกีฬา “The 1st THAILAND KIMUNYONG OPEN AYUTTHAYA TAEKOWDO CHAMPIONSHIP 2019”

  KIMUNYONG SPORT COMMITTEE OFFICE ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า), การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา, ชมรมเทควันโด กรุงเก่า, และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดการแข่งขันกีฬา “The 1st THAILAND KIMUNYONG OPEN AYUTTHAYA TAEKOWDO CHAMPIONSHIP 2019” โดยมี คุณสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, ดร.อานัติ ยอดบางเตย ประธานมูลนิธิ คิม อุน ยง และผู้แทนจากสมาคม คิม อุน ยง ร่วมพิธี

 • 17 เมษายน 2562
 • พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

  คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

 • 4 เมษายน 2562
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบพระกริ่งหลวงและเกียรติบัตร

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบพระกริ่งหลวงและเกียรติบัตร ในโอกาสที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 • 22 มีนาคม 2562
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุขให้ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม Movie Day เปย์รอยยิ้ม

  อยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุขให้ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม Movie Day เปย์รอยยิ้ม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “พระมหาชนก” โดยมี ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เครือข่ายศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน

 • 21 มีนาคม 2562
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กกำพร้า มอบแด่เจ้าคุณอลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ

  “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กกำพร้า มอบแด่เจ้าคุณอลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขผ่านการให้ที่ยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” การบรรยายธรรม ในหัวข้อ “เป็นผู้ให้แล้วได้อะไร” โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ผู้ก่อตั้งโครงการ “ธรรมรักษ์นิเวศน์” เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ภายในงานเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วยและเด็กกำพร้า อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ ขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น) ซึ่งมีความต้องการเป็นจำนวนมาก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ใจฟ้า” จากมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 13 มีนาคม 2562
 • เลี้ยงอาหารให้กับช้าง วันช้างไทย

  คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเลี้ยงอาหารให้กับช้างจำนวน 70 เชือก เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ที่หมู่บ้านช้างเพนียด

 • 12 มีนาคม 2562
 • เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและในวันที่ 24 มีนาคม 2562 บริเวณวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ถนนโรจนะ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • “ชีวิตเปี่ยมสุข” พระเทพปฏิภาณวาที

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม กับกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” พระเทพปฏิภาณวาที วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ตบะ” และกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ผู้สูงอายุจากวาสนะเวศน์, สำนักงานคุมประพฤติ จ.พระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังบรรยายธรรมจำนวนมาก ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม”

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัด “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม” โดยมี คุณบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเป็นสักขีพยานแก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีคู่รัก เข้าร่วมจดทะเบียนสมรสกันอย่างคึกคัก พร้อมกันนี้คู่รักที่มาร่วมงานยังจะได้ร่วมทำบุญ โดยร่วม บริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อส่งต่อความรักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคักมีผู้มารับบริจาคโลหิตจำนวนมาก และมีคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน